ველური სოკოების შემგროვებელთა და მწარმოებელთა ასოციაცია

ორგანიზაციის შესახებ

 ველური სოკოების შემგროვებელთა და მწარმოებელთა ასოციაცია – სოკოები, რომლებიც იზრდება ველურად, არ არის კულტივირებული. მათი საექსპორტო ღირებულება თითქმის 3-ჯერ აღემატება კულტივირებულს.

ასოციაციის მიზანია ერთად შეიკრას გუნდი, რომელიც ტყის არამერქნული პროდუქციის ამ შემთხვევაში სოკოსი, შეგროვებით, წარმოებით და სამომავლოდ ექსპორტით იქნება დაკავებული.

სიახლეები